1. time: Introduksjon.

Be elevene om å legge bort alt annet.
Nå skal de lytte og følge med, mens du går igjennom sidene kronologisk og forklarer.
Det er viktig at du som lærer vet hva som er tankene bak layout, de forskjellige sidene og oppgavene.
Derfor oppfordres du til å lese "Tankene bak dette digitale læremiddelet", før du guider elevene gjennom læremiddelet.

Du finner "Steg for steg gjennom sidene" på velkommensiden Denne samt målene er det viktig å få formidlet med en gang.
Husk å få tydelig frem til elevene at de selvstendig skal arbeide med novellesjangeren og at du er til deres disposisjon når de trenger det.


Tilbake til undervisningsopplegg.