10.-11. time: Muntlig fremføring av novellene.

Du som lærer skal her organisere de muntlige fremføringene. Informer om hvordan man oppfører seg når man fremfører (kroppsspråk, stemmebruk og variasjon i opplesningen), og ikke minst hvordan publikum oppfører seg.
Alle skal gi tilbakemelding til minst en medelev. Du avtaler på forhånd med elevene hvem som skal gi tilbakemeldig til hvem.


Tilbake til undervisningsopplegg.