2.- 4. time: Arbeid med sidene:
"Hva er en novelle?", "Oppbygning", "Kjennetegn" og "Virkemidler".


Nå skal du sette igang elevene til å arbeide selvstendig.
Det er hele tiden viktig at du sirkulerer rundt, hjelper de som trenger det og gir oppmuntring.
Be elevene om å ha sjangerbok eller kladdebok tilgjengelig for å skrive regler inn i,
slik at de kan notere det de mener er viktig underveis.

Inne på disse sidene skal elevene selv finne frem til informasjon og teste seg selv.
De velger selv om de ønsker å skrive ned poengsummene de oppnår på "Test deg selv" oppgavene.
De av elevene som blir raskt ferdig, fortsetter videre med leseoppgaver.
På denne måten kan alle jobbe i sitt eget tempo.


Tilbake til undervisningsopplegg.