5.-6. time: Arbeid med siden "Leseoppgaver".

I arbeidet med leseoppgavene leverer du ut stensiler av novellene:
"Eg står her og skal slå opp med ei jente" og "Å drepe et barn".
Det er viktig at de elevene som ønsker å lytte til novellene, får utlevert høretelefoner.
De av elevene som blir raskt ferdig, fortsetter videre med skriveoppgaver.
Før de fortsetter videre, bør du forsøke å få et overblikk over oppgavene de har arbeidet med,
og gi dem en muntlig tilbakemelding på disse.Tilbake til undervisningsopplegg.