7.-9. time: Arbeid med siden "Skriveoppgaver".

Skriveoppgavene begynner med noen øvelsesoppgaver. Her er det viktig at du veileder i forhold til nivået elevene befinner seg på.
Sterke elever kan klare flere av øveoppgavene. Gi de en utfordring og følg opp det de skriver!
Når de begynner på sin egen novelle, kan du godt gi dem rom for å utveksle ideer og veilede hverandre.
Elevene bør skrive inn novellen sin på data da dette er et digitalt opplegg, og de har da mulighet for å publisere sine tekster.


Tilbake til undervisningsopplegg.