ScreenHunter_09_May._27_16.41.gif
ScreenHunter_08_May._27_16.41.gif

ScreenHunter_04_May._27_16.40.gif

ScreenHunter_02_Jun._03_14.54.gif
Hjem

SKRIVING I WIKISPACES

Nå skal du og klassen lage en fantasy-fortelling sammen.

Kapitlene er delt inn i 27 kapitler, slik at alle får skrevet hver sin del.

Du får utdelt hvordan kapitlet ditt begynner og slutter (Det slutter slik kapitlet etter deg begynner). Dette er det viktig at du forholder deg til, da en annen i klassen skal skrive videre på den avslutningen du har fått utdelt. Det vil bli loddtrekning mellom de av dere som ønsker å skrive innledningen til fortellingen. Læreren din vil forklare deg nærmere.

Du skal skrive kapitlet ditt i Wikispaces. Der vil du og en medelev veilede hverandre på tekstene deres, dette kalles for prosessorientert skriving.

Klikk på lenken som heter "hva er skriving i Wikispaces", for å vite mer.

La fantasien begynne!Hva er skriving i Wikispaces?
(Informasjon om hva Wikispaces er)

Kapitlene
(Her finner du det kapitlet du skal skrive)


Skriveverkstedet i Wikispaces
(Hovedsiden til skriveverkstedet der du og klassen skal skrive fortellingen)

Tilbake til forslag til gjennomføring
Tilbake til lærerveiledning for Wikispaces
(For læreren)