Bildeutsnitt og synsvinkel

Oftest lages tegneserier innenfor firkantede ruter, men du kan også finne tegneserier med andre former. De kan ha taggete eller ovale former. Utsnittet blir derfor viktig i tegneserie, hva har tegneren valgt å ha med? Og hva har han valgt å utebli? Det du ser i bilderuten kalles bildeutsnitt.

Det er fire forskjellige utsnitt:

Totalbilde:
Avstandsbilde som gir en total oversikt over personer og omgivelser.
Eksempel.
Halvnært bilde:
Dette bildet har fokus på en gjendstand eller person, personen vises ofte fra hode og ned til knær.
Eksempel.
Nærbilde:
Hele bildet dekkes av en persons hode ned til skuldre.
Eksempel.

Ultranært bilde:
I dette bildet vises et utsnitt av en person, for eksempel bare øynene. Et godt brukt virkemiddel for å vise at en person er lei seg, da vises kun øyne og tårer.
Eksempel.
*Det skilles mellom tre synsvinkler, Fugleperspektiv, froskeperspektiv og noramalperspektiv:

Fugleperspektiv: Da vil du se motivet ovenfra.
Froskeperspektiv: Da vil du se motivet nedenfra.
Normalperspektiv: Da vil du se motivet rett forfra.

Tilbake til fakta om tegneserier