Bildeutsnitt ,


Oftest lages tegneserier innenfor firkantede ruter, men du kan også finne tegneserier med andre former.
Utsnittet blir derfor viktig i en tegneserie, hva har tegneren valgt å ha med? Og hva har han valgt å utebli?
Med bildeutsnitt menes det bildet vi ser i ruten. Det skilles mellom fire ulike bildeutsnitt:
Totalbilde, Halvnært bilde, nærbilde og ultranært bilde, dette kan du se eksempler på nedenfor:ScreenHunter_31_May._15_13.08.gif
Totalbilde er et bilde som viser oversikt over personer eller omgivelser.
ScreenHunter_28_May._15_13.07.gif
Halvnære bilder viser personen fra hode
ned til knærne.
.

ScreenHunter_58_May._15_14.22.gif
Nærbilde viser Personens hode og ned til skuldrene.


ScreenHunter_29_May._15_13.07.gif
Ultranært bilde viser en mindre del av for eksempel kroppen. Det kan være bare øyne.
Et godt brukt virkemiddel for å forsterke at en person gråter, er at man viser kun øyne
med tårer som renner.


Tilbake til virkemidler
.