Digitalt arbeid innenfor lærerutdanning og undervisning i grunnskolen (K 12)
abcforsidebilde.gif

På disse sidene viser norskstudentene muligheter for digitalt arbeid i grunnskolen( K 12). I tillegg vil dere her finne adressen til Eikskolen, som er et samlingsted for skoler som allerede er i gang med Wikispaces.

Verktøyet er også et godt alternativ til faglig arbeid i Høgere utdanning, men da mot en månedlig leie av nettstedet for beskyttet område. For grunnskole finnes det fortsatt noen friplasser innenfor de 100000 frie skoleplassene som er lagt ut. Når denne kvoten er fylt opp er det også mulig å leie plass for grunnskoler(K 12), for en forholdsvis lav månedlig sum. Da er det også viktig å huske på at dette er sider til K12(grunnskole). Demonstrasjonssidene Eikskolen og Lut er opprettet med tillatelse fra Sarah Cove, Wikispaces,Tangient LLC, San Francisco, CA 94103, for samarbeid med lærere og lærerstudenter fra høgskolen i Vestfold. Dette arbeidet går ut på å bruke Wikispaces i praksis og læringsarbeid med grunnskoleelever - grunnskoler som kommer under K12 reglementet for frie plasser. Under lut.wikispaces vises deler av storylineforløpet Mediehuset. fra IKT i læring 2007 - 2008. En mappeoppgave hvor studentene kombinerer bruk av Wikispaces og andre verktøy på verdensveven.

Norsk


Deleksamen på ungdomsskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Vestfold. Norsk våren 2008

I studieåret 2008 - 2009 har studentene med fordypning norsk fortsatt med digitale arbeider og bruk av digitale medier i skolen. Denne gangen har studentene laget læringsressurser som brukes i deres praksisperiode.

Norsk høsten 2008

Matematikk


Studentene med matematikk fordypning har også startet sitt prosjekt for bruk av digitale verktøy og medier i undervisningen. På denne siden finner du

matematikkstudentenes prosjektsider